Ресей Федерациясының Төрелік іс жүргізу

Код

5 мамыр 1995 N 70-F3

5 сәуірде Мемлекеттік Думасының қабылданды 1995

5 мамырдағы Федералдық заңының 1995 жылғы N 71-ФЗ сәйкес Төрелік Pro -

іс жүргізу кодексі 1 Шілде 1995 г.

бастап күшіне енеді

Бөлім I. Жалпы ережелер (Мақалалар 1 - 101)

1-тарау Жалпы ережелер (Мақалалар 1 - 13)

Төрелiк соттың (Мақалалар құрамы 2.

тарау 14 - 21)

Б лім 3. жөнелтілмейді және юрисдикция (Мақалалар 22 - 31)

Б лім 4. Iске қатысушы адамдар мен басқа да қатысушылар арбитраждық процесс (32 - 46)

Төрелiк соттың (Мақалалар мен

5-тарау өкілдігі 47 - 51)

6-тарау Дәлелдемелер (Мақалалар 52 - 74)

Б лім 7. іс-әрекет (Мақалалар қамтамасыз ету 75 - 80)

Туралы

Б лім 8. тоқтата тұру жағдайы (Мақалалар 81 - 84)

Процеске

Б лім 9. тоқтату (Мақалалар 85 - 86)

Арызды қараусыз (Мақалалар мен

Б лім 10. бас тарту 87 - 88)

Б лім 11. Шығындар (Мақалалар 89 - 95)

12-тарау мерзімі (Мақалалар 96 - 99)

13-тарау сот айыппұл (Мақалалар 100 - 101)

II бөлім. Бірінші аралық соттың өндірістік Дананы (Мақалалар 102 - 144)

Талап (Мақалалар беру

14-тарау 102 - 111)

Iстiң сотқа

15-тарау дайындау іс (Мақалалар 112 - 113)

16-тарау материалдары (Мақалалар 114 - 123)

17-тарау төрелік марапаттау Сот (Мақалалар 124 - 139)

Төрелік

18-тарау анықтау Сот (Мақалалар 140 - 142)

Жеке тұлға үшін өндіріс

19-тарау ерекшеліктері жағдайларда санаттағы (Мақалалар 143 - 144)

III бөлім. Шешімдер (Мақалалар қарауға өндіру 145 - 196)

Апелляциялық Ин станциясының

20-тарау іс (Мақалалар 145 - 160)

Апелляциялық сот

21-тарау өндіру (Мақалалар 161 - 179)

22-тарау Өндірістік тәртібі қадағалау (Мақалалар 180 - 191)

Жаңадан ашылған туралы

23-тарау қайта қарау мән-жайлар сот (Мақалалар 192 - 196)

Келтірген

Аралық сот актілері күшіне

IV бөлім. Сот шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету (Мақалалар 197 - 209)

Шетелдік қатысуымен

бөлім V. материалдары адам (Мақалалар 210 - 215)

5 мамырдағы

Федералдық заң, 1995 N 71-ФЗ енгізу туралы

; Ресей Федерациясының ұзартқыш төрелік іс жүргізу кодексінің

Бөлім I. Жалпы ережелер

1-тарау Жалпы ережелер

төрелiк соттың бап 1. төрелігін

Төрелік сот төрелiгiн жүзеге асырады өз құзыреті шегінде құлап экономикалық дауларды және өзге де жағдайлар...
бет 1 - 60 | алға

  • Атом энергиясын пайдалану саласында фед ...
  • Жалпы экономикалық мақалалар
  • Есте әдістер экономикалық және құқықтық ...
  • Мақалалар мен формула Ресей ерекшелікте ...
  • Мекеменің қатысты еңбек туралы Мақалала ...