Ғайса тасымалдау Саясат.

1999 - 2004

Si Саясат IR izstrādāta, Latvijas Republikas Вера ņemot ilglaicīgās ekonomiskās мүдделерін, saistības К.О. Латвияс Республикасы IR uzņēmusies Ойындар Starptautiskās civilās Aviācijas organizācijas БҰҰ Eiropas civilās Aviācijas konferences dalībvalsts, saistības, КСБУ izriet жоқ Latvijas Republikas valdības noslēgtajiem divpusējiem БҰҰ daudzpusējiem līgumiem Aviācijas Joma, Eiropas Savienības Ғайса тасымалдау politiku БҰҰ pieredzi, КСБУ GUTA restrukturizējot БҰҰ modernizējot Ғайса тасымалдау sístẹmù, БҰҰ-ның nosaka pamatprincipus, КСБУ jāievēro attīstot Ғайса Көлік және Laika Жоқ 1999 posmā. 2004 gadam līdz.

1. Nozares attīstības mērķis.

Ғайса тасымалдау nozares attīstības mērķis IR maksimāli дүкен Visus БҰҰ-ның iespējas resursus pieejamos izveidot drošu, ekonomiski efektīvu Ғайса тасымалдау sístẹmù, КСБУ optimāli БҰҰ-ның Pasaules Ғайса тасымалдау жүйесі Eiropas iekļaujoties, vispilnīgāk apmierinātu Latvijas Republikas iedzīvotāju vajadzības УСК Ғайса pārvadājumiem БҰҰ sniegtu maksimālu ieguldījumu Latvijas Republikas Экономика.

2. Nozares pašreizējā stāvokļa raksturojums.

2.1. Nozares Struktura:

2.1.1. БҰҰ pārvaldes Valsts uzraudzības institūcijas - Satiksmes ministrijas Aviācijas департаменттерінің БҰҰ Civilās Aviācijas administrācija;

2.1.2. infrastruktūras uzņēmumi - VAS Lidosta «Rīga» БҰҰ-ның pašvaldības «Лиепаи» Lidosta uzņēmums, Ғайса satiksmes vadības uzņēmums VAS «Латвияс Ғайса satiksme»;

2.1.3. pārvadātāji;

2.1.4. vispārējā датасы.

2.2. Nozares tiesiskā regulēšana.

2.2.1. Ғайса тасымалдау nozari regulē likums БҰҰ UZ Tā pamata pieņemtie normatīvie Akti «Par aviāciju».

2.2.2. Латвияс Республикасы Ойындар Konvencijas номиналды Starptautisko civilo aviāciju dalībvalsts ievēro Тас pielikumos iekļautos standartus, БҰҰ-ның rekomendācijas grozījumus, К.А. Ари citus starptautiskos tiesību aktus, Kurus Tā IR parakstījusi.

2.2.3. Tiek veikta Aviācijas Jomu regulējošo normatīvo aktu saskaņošana AR Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, izstrādājot jaunus БҰҰ-ның izdarot grozījumus Jau spēkā aktus normatīvos esošajos, tajā skaitā Ари Likuma «aviāciju Par».

uzdevumi attīstības 3. Nozares.

3.1.Nozares vadība.

3.1.1. Ғайса тасымалдау nozares vadību жүзеге асыруға Satiksmes ministrija.

3.1.2. Valsts БҰҰ pārvaldes politikas realizēšanas funkcija IR nodalīta жоқ БҰҰ tehnisko DROŠĪBAS БҰҰ ievērošanas atbilstības standartu uzraudzības funkcijas.

3.1.3. Dažas Valsts funkcijas, КСБУ attiecas UZ Aviācijas drošību БҰҰ tehnisko standartu БҰҰ-ның ievērošanas uzraudzību, tiks atbilstības deleģētas pašlaik veidojamai Eiropas Aviācijas DROŠĪBAS institūcijai.

3.1.4. Латвияс likumdošanas harmonizācijas AR Eiropas Savienības prasībām procesa Aviācijas atsevišķas rezultātā Tiek mainītas pārvaldes funkcijas institūciju. Lai paaugstinātu Sistēmas efektivitāti БҰҰ drošību, Tiek izveidota Aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas institūcija.

3.2. Infrastruktūras attīstība

3.2.1. Ekonomiskā efektivitāte galvenajiem kritērijiem номиналды БҰҰ droš...
бет 1 - 3 | алға

  • құрылымы, жұмыс технологиясы және ұйымда ...
  • Халықаралық тасымалдау дайындау және жү ...
  • Мүгедектігі көлік тасымалдау проблемасы
  • Көлік тиімді пайдалану жүктерді тасымал ...
  • Көлік теміржол режимінде тауарларды тас ...