Сатып алушылар мен тапсырыс бар есептеулер, дайын өнімді сату есепке

Кіріспе асыру дайын өнімді шығарды - ұйымның түпкі мақсаты, оның тізбегінде соңғы кезеңі нәтижелері басқаруға анықталады, содан кейін құралдар, өндіріс тиімділігі. Мақсаты таңдалған тақырып - өндіру және орналастыру

Баға саясаты

Днепропетровск Мемлекеттік университеті Ресей факультеті Қолданбалы экономика Ресей Емтихан арқылы Баға Тақырыбы: баға белгілеудің принциптері: бағаның функция...

Тіркелген активтер тану және жіктеу

IAS 16 сәйкес, негізгі активтер - компания мақсатында тиесілі материалдық активтер тауарлар мен қызмет көрсетулерді өндіруде немесе жеткізуде пайдалануға, басқа адамдарды жалға немесе басқару мақсаттарына арналған,