Жұмыс келісім-шарт

Бөлім X. МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН ӨНДІРІСТІК ЖҰМЫС 38-тарау шарт § 1. түсінігі және жұмыстарды өндіру бойынша міндеттемелерді түрлері тұжырымдамасы жұмыстарды орындауға міндеттеме. Еңбек нәтижелерін бөлісуге қарым-қатына...

Азаматтық құқықтар объектілері

бір не мақсатқа түсіну керек объектісі астында заңды тұлғалардың, яғни құқықтары мен міндеттері, Ақша, соның ішінде «Things және меншік құқығын, соның ішінде мүлік басқа да бағалы қағаздар; Жұмыс және қызмет көрсету;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52