экономикалық процесінде прокурор

Мазмұны Кіріспе ………………………………………………………..……………….…………3 Сот прокурорға байланысу 1-тарау Өзгелердің мүдделерін қорғау туралы есеп ... 5 Б лім 2. қатысу Бірінші сатыдағы ......... 12 Сотының сот айыптаушы

төрелік соттардың құрылымы

Кіріспе 3 Ресей жүйе құрамы мен құрылымы төрелік сот Сот 7 § 1 Жоғары Арбитраждық Орыс соты Федерация 7 § 2 Федералдық төрелік сот аудан соттар 13 § 3 Төрелік...

Шпор

1. AP көздері. Бұл реттейтін құқықтық нормаларды қамтитын заңнамалық және өзге де нормативтік-құқықтық актілер, төрелік іс. 1. Заңды: көздері жіктеледі маңыздылығы (st.11APK: сот анықтау ережелері бар Ресей Федерациясының

1 2 3
Back Next